Regulamin

 

 
  Strony umowy
1.    Właścicielem Sklepu internetowego jest przedsiębiorstwo TnijTaniej sp z o.o. z siedzibą w Radomsku ul. Krasickiego 108; Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS   REGON ; NIP 772-19-80-794.
2.    Zamówienia w Sklepie składać mogą osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
Postanowienia wstępne.
1.    Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż materiałów oraz narzędzi dla przemysłu metalowego i drzewnego.
2.    Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, w wartościach netto oraz brutto (z podatkiem VAT)
3.    Dokonywanie zakupów w Sklepie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
Formy płatności
1.    W sklepie przyjęte są trzy formy płatności:
- płatność za pobraniem przy dostawie towaru obarczona dodatkowym kosztem pobrania ( 5zł + podatek VAT )
- przedpłata na konto dostawcy (właściciela sklepu) przed wysyłką zamówionego towaru
- płatność z odroczonym terminem, po dostawie zamówionego towaru. Ten sposób płatności realizowany jest wyłącznie w transakcjach z klientami rzetelnymi, regulującymi w terminie swoje zobowiązania. Termin zapłaty ustalony zostaje w drodze negocjacji.
W opcji płatności za pobraniem, klient reguluje należność w momencie odbioru przesyłki.

W przypadku przedpłaty, zamówiony towar zostaje wysłany do klienta po wpływie należności na konto dostawcy (właściciela sklepu)

Dostawa

Dostawy realizowane będą pocztą kurierską DHL, a koszt transportu w kwocie 20zł + podatek VAT ( dotyczy transportu na terenie Polski ) będzie zamieszczony w fakturze sprzedaży

Zamówienia o wartości przekraczającej 150zł brutto będą wysyłane na nasz koszt.

Koszt dostawy poza granice Polski naliczany jest indywidualnie zgodnie z cennikiem firmy kurierskiej DHL.

Istnieje możliwość odbioru osobistego, po dokonaniu zapłaty za zamówiony towar za pośrednictwem banku lub poczty

Składanie zamówień

1.    Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2.    W związku z powyższym złożenie zamówienia w Sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do umowy kupna-sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.
3.    Zamówienia można składać bezpośrednio w naszym Sklepie internetowym przez 24 godziny na dobę przez cały rok.
4.    Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma od Sklepu e-mail z informacją szczegółową będącą ofertą transakcyjną:
Akceptacja przez Klienta wszystkich warunków transakcji przedstawionych przez Sklep i jego przystąpienie do umowy kupna - sprzedaży następują:
•    w przypadku przedpłaty - poprzez wpłatę należnej kwoty na wskazane konto bankowe,
•    przy płatności za pobraniem - poprzez potwierdzenie zamówienia drogą mailową
•    w przypadku płatności odroczonej, przystąpienie do umowy kupna-sprzedaży klient dokumentuje podpisem na dokumencie dostawy towaru.
5.    W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości odnośnie złożonego przez Klienta zamówienia zastrzega się możliwość dodatkowych kontaktów telefonicznych lub mailowych z Klientem. 
6.    Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości oraz niepotwierdzonych ( link potwierdzenia załączany jest do każdego zamówienia ).
7. Sklep zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień do 4 dni roboczych od złożenia zamówienia (z opcją płatności przy odbiorze lub od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym sklepu).

Ochrona danych osobowych
1.    Dokonując rejestracji w sklepie internetowym Klient udziela firmie TnijTaniej sp z o.o.  zgody na przechowywanie i przetwarzanie w celu realizacji zamówienia danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
2.    Dane osobowe pozyskane w trakcie działalności Sklepu wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia.
3.    Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Sklep traktuje uzyskane dane jako poufne i chroni je przed dostępem osób trzecich.
4.    Każdy Klient ma prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych.
Zwroty
1.     Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru.
2.    Chcąc odstąpić od umowy Klient powinien w oznaczonym terminie wysłać do Sklepu oświadczenie  e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres [email protected]
Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania i musi być zapakowany w oryginalne opakowanie.
3.    Do zwracanego towaru musi być dołączony oryginał faktury Vat.
4.    Klient pokrywa koszt odesłania towaru, a także ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.
5.    Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży dotyczy zakupionych produktów, natomiast nie dotyczy usługi ich przewozu. Klientowi nie są więc zwracane koszty powstałe w związku z transportem produktów ze Sklepu do Klienta.
6.    Przed dokonaniem wysyłki, klient zobowiązany jest skontaktować się z obsługą sprzedaży tel. nr. 044 6821599
7.    Sklep zobowiązuje się do rozliczenia z Klientem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki ze zwróconym towarem i dokumentem sprzedaży.
Reklamacje
1.    Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu szkodowego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.
2.    Nie spisanie przez Klienta i dostawcę przesyłki protokołu szkodowego jest traktowane jako dowód, iż w momencie dostarczenia towar nie posiadał żadnych widocznych wad mechanicznych. W związku z tym odpowiedzialność Sklepu za tego rodzaju wady zostaje wyłączona, a Klient traci prawo reklamowania ich.
3.    Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu protokół reklamacyjny listem poleconym na adres 97-500 Radomsko, ul. Krasickiego 108 lub e-mailem za potwierdzeniem odbioru na adres [email protected]
4.    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do protokołu reklamacyjnego kopii Faktury Vat, oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu szkodowego spisanego z przewoźnikiem.
Postanowienia końcowe
1.    Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest w Radomsku.
2.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. W takim wypadku na stronie Sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia.
4.    Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.