Głowice frezowe

Łamacze wiórów (limitery) do głowic uniwersalnych

Łamacze wiórów (limitery) do głowic uniw...

Profil łamaczy wiórów (limiterów) odpowiada dokładnie profilowi współpracujących noży, dlatego aby wybrać odpowiedni łamacz należy podać numer współpracującego noża wybranego z katalogu Aby zakupić łamacze wiórów należy więc otworzyć katalog noży tutaj, wybrać żądany kształt i wpisać numer profilu do okienka poniżej. W następnym okienku niżej należy wpisać liczbę zamówionych limiterów (w głowicy instaluje się 2 sztuki limiterów dla danego profilu)...

12,60 zł
Noże profilowe do głowic uniwersalnych

Noże profilowe do głowic uniwersalnych

Aby zakupić noże profilowe należy otworzyć ich katalog tutaj, wybrać żądany kształt i wpisać numer profilu do okienka poniżej. Do następnego okienka niżej należy wpisać liczbę zamówionych noży (jedna głowica powinna być wyposażona w dwa noże tnące o danym profilu)...

18,30 zł